Varukorg

Kvalité & Miljö

Vi är certifierade enligt FR2000 som vi har haft sedan 2011.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Läs gärna mer på nedanstående länk
Länk till FR2000