Varukorg

Felsökning

JORDFELSBRYTARE

Om ni har jordfelsbrytare installerad och denna löser ut beror detta på att det är ett fel i anläggningen. Ett sätt att hitta var felet är någonstans är att skruva ur propparna alt om ni har automatsäkringar ställa dessa i 0-läge. Återställ därefter jordfelsbrytaren. Skruva i / återställ säkringarna en efter en tills jordfelsbrytaren löser ut igen, då har man hittat vilken säkring felet ligger i, kontrollera vad denna säkring betjänar och koppla ifrån alla uttag m.m. och försök återställa jordfelsbrytaren igen.

Hjälper ej detta så kontakta gärna oss.